Privacy verklaring

Zodra u de website www.erikaderidder.nl bezoek of contact met ons opneemt ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met deze informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om en slaan ze veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig achten. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2023. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wie gebruikt de gegevens?

de Ridder Online marketing is verantwoordelijke voor de website www.erikaderidder.nl en daarom de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

De volledige gegevens zijn: 

De Ridder Online Marketing 

Klimopstraat 2

4818BZ Breda

69165718

Van wie gebruiken we de gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners. 

Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u: 

  • gegevens invult op onze website 
  • toestemming voor het gebruik ervan heeft aan een van onze partners

Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens: 

  • Naam 
  • E-mailadres

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die vor mogen gebruiken: 

  • We hebben van u toestemming gekregen om uw gegevens te gebruiken

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zolang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld bij ons klant bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn zeven jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen voor statistische doeleinden om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op. 

Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen je persoonsgegevens geven aan anderen, zoals het e-mailmarketing systeem. We doen dit alleen als: 

– We toestemming van u hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. 

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen terecht komen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we uw gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merkt u dat dit niet zo is, laat het ons dan weten. 

Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u uiteen. 

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen om de gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie

U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangegeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

Recht op dataportabiliteit

Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegeven, dan mag u van ons vragen om de digitale gegeven te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst. 

Recht op beperking 

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren en niet mogen gebruiken. 

Recht om vergeten te worden

U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegeven die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zo ver komt, maar in het uiterste geval mag u ook nar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van De Ridder Online Marketing die de klacht gaan behandelen. 

Hoe dien ik een aanvraag of een klacht in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@erikaderidder.nl. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact me tu op. We kunnen uw vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 

 

  1. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarde voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 

n zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website wordt geplaatst op uw hardware. 

Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek toestemming hebt gekregen. 

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@erikaderidder.nl. We helpen u graag.